งานออกแบบที่เหนือกว่า ย่อมเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า

1. สร้างแบรนด์และสินค้าใหม่ เริ่มต้นใหม่ (Brand Building)
2. มีแบรนด์และสินค้าอยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น (Re-Branding)
3. มีแบรนด์และสินค้าอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มสินค้าเข้าไปในแบรนด์ (Brand Level Up)

IGNITES Consults

Brand & Marketing Consultant ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์และการตลาด

  • Workshop วิเคราะห์ความแข็งแรงธุรกิจ
  • ร่วมวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน

Brand Development & Brand Management งานพัฒนาและบริหารเครื่องหมายการค้าและบริการ

  • Research ทำการวิจัย วิเคราะห์ สินค้าและบริการนั้นๆ
  • Brand Development & Strategy พัฒนาแบรนด์และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ
  • Brand Identity ออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง
  • สร้าง CI Corporate Identity สร้างอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่โดดเด่น และออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ทำการตลาด
  • วางกลยุทธ์และตำแหน่งทางการตลาด
  • วางแนวทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย